Kapitel 4 Hent aktiekurser i regneark og gem funktionsnavne

Se nedenstående video-playlist, der handler om specielle funktioner i Google Sheets og Excel:

4.1 Video playlist

4.2 Spørgsmål

  1. Genskab de funktioner og figurer, der er i de 10 videoer.

  2. Ændres GOOG volumen pludseligt - hvorfor eller hvorfor ikke (vink: split)?

  3. Hent aktiekurser 1000 dage tilbage for 3 forsikringsselskaber med sparklines, illustrer grafisk volumen og lukkekurs i samme figur.

  4. Lav en kopi af Google sheet Financials datasættet her del filen med din gruppe med @ funktionen i Google.

  5. Kolonnen Headquarters i Financials datasættet skal ændres til 2 kolonner, en der hedder Headquarters Stat og Headquarters By.

  6. Vis i cirkeldiagram, kolonnediagram og tabel, hvordan virksomhederne fordeler sig på stater.

  7. Vis i tabel hvor virksomhederne fordeler sig på sektor og stat.

  8. Lav selv interessante figurer over sektor og relevante variable.